Tento kurz je určen studentům zimního semestru 4. ročníku všeobecného směru LF.

Kurz navazuje na výuku farmakologie v letním semestru, ve kterém se během praktik podrobně probírají konvenční lékové formy. Kromě těchto tzv. lékových forem 1. generace se vyvíjejí a v praxi stále více používají i moderní lékové formy 2. a 3. generace.

Podíl individuálně připravovaných léčivých přípravků (IPLP) v lékárnách již několik desetiletí klesá, individuální příprava však stále nevymizela a znalost magistraliter receptury je pro studenty medicíny nezbytná.

Kurz je členěný do tematických kapitol zabývajících se magistraliter recepturou obecně a následně předepisováním jednotlivých lékových forem.

Studijní materiály - stomatologie 3.r

Základy receptury obecně, receptura HVLP