Aplikace obsahuje přehledně všechny snímky ze kterých si studenti losují při závěrečné zkoušce z Radiologie a zobrazovacích metod.
Kurz o zobrazovacích metodách trávicího traktu je primárně určen pro studenty 4. ročníku v rámci přípravy na praktická cvičení věnovaná GIT v letním semestru. Zároveň lez materiály využít pro přípravu k závěrečné zkoušce.