Přednáška a přiložené materiály popisují základy paliativní péče, jak byly prezentovány na přednášce s názvem Psychologické a etické výzvy paliativní péče, kterou přednesl PhDr. Martin Loučka, Ph.D., dne 10. 3. 2017 v Modré posluchárně, UniMec.

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.