Tento kurz je určen uchazečům o studium všeobecného i zubního lékařství. Jeho smyslem je upozornit na tematické okruhy ze středoškolské fyziky, které jsou předmětem testu, jako součásti přijímacího řízení.

Tento kurz je určen uchazečům o studium všeobecného i zubního lékařství. Jeho smyslem je upozornit na tematické okruhy ze středoškolské biologie, které jsou předmětem testu, jako součásti přijímacího řízení.

Internetový přípravný kurz pro zájemce o studium na Lékařské fakultě v Plzni. V současné době je zpřístupněna informativní verze ilustrujíci možnosti, které je schopen systém poskytnout.