Podklady a materiály pro studenty pracující na Ústavu histologie a embryologie.

Materiál, odkazy a podněty s diskusí pro studenty SVOČ na ústavu histologie a embryologie
Obecná histologie

Practicals in histology for students of General medicine, 1st year, summer term.

Practicals in histology for students of General medicine, 2nd year, winter term.

Praktická cvičení ze speciální histologie

Praktická cvičení z obecné histologie.

Praktikum ze speciální histologie pro obor Všeobecné lékařství.

Obecná histologie a histologická technika - společné základy pro všeobecné i zubní lékařství.