Kurz je určen studentům 5. Ročníku LF UK v Plzni. První část je přehledem některých základních pojmů, které je vhodné si zopakovat před výukou předmětu Klinická genetika. Dále je uveden přehled dostupné literatury a některé internetové odkazy, které považujeme za užitečné nejen pro genetiky, ale též pro lékaře jiných oborů.

Před návštěvou semináře je nutné mít základní představu o monogenní dědičnosti a základních metodách používaných v genetice (viz texty Monogenní dědičnost, Cytogenetické metody a Molekulárně-genetické metody).

Studentům dále doporučujeme si před návštěvou laboratoří prostudovat také kurzy Genetické vyšetření trombofilních stavů a Molekulárně – genetická vyšetření na ÚLG.