Kurz obsahuje vybrané popisně náročnější frontální a horizontální řezy mozkem.

Kurz využívá animací k lepší představě o jednotlivých vrstvách tříselného kanálu.
Kurz je zaměřen na popis kanálků a jiných kostěných prostor uvnitř pyramidy za použití průhledného modelu. Jeho smyslem není detailní popis celé kosti, ale zejména orientace ve vnitřní struktuře.
Kurz je sestaven ze svalových tabulek s popisem začátku, úponu, inervace a funkce k jednotlivým kosterním svalům a s barevnými schematy ke každému z nich.
Základem kurzu jsou schémata sériových horizontálních řezů krkem, hrudníkem, břichem a pánví v jednotlivých skeletotopických úrovních.
Topografie hlavy
Transverzální řezy horní a dolní končetinou
Obrazová schemata nohy