Studijní materiály k seminářum z klinické biochemie v 5. ročníku Lékařské fakulty v Plzni. Klíč k zápisu je ve formátu "PlzenX", kde "X" je číslo Vaší studijní skupiny (tj. té se kterou budete na semináře chodit; např. "Plzen2"). Povinností studenta je přihlásit se do tohoto kurzu nepozději den před začátkem seminářů. V případě potíží kontaktujte Dana Rajdla (rajdl@fnplzen.cz).

Supplemental study materials for seminars in Clinical Biochemistry in the 5th year of general medicine at Medical Faculty in Pilsen, Charles University. Enrolment key is in the form of "PilsenX", where "X" is the number of your study group (the group you are attending seminars with, e.g. "Pilsen2"). You have to enrol into the course before beginning of seminars. Any comments, questions send to Daniel Rajdl (rajdl@fnplzen.cz).

Atlas klinické biochemie obsahuje obrazový materiál z následujících oblastí:

  • močový sediment
  • mozkomíšní mok
  • elektroforéza
  • urolitiáza

Atlas vychází z projektu FRVŠ 1781/2004 a dále jej rozvíjíme. Případné připomínky (formální, věcné) či návrhy spolupráce směřujte na rajdl@fnplzen.cz.

Doplňující materiály ke studiu biochemie

Jen pár maličkostí (prezentace z přednášek)

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.

Různé studijní materiály...

Interaktivní kurz Klinické biochemie obsahující tato témata:
  • Praktický přístup k hodnocení smíšených poruch acidobazické rovnováhy
Kurz je ve stádiu zkušebního provozu, připomínky k funkčnosti a obsahu směřujte na rajdl@fnplzen.cz.

Kurz Interpretace laboratorních výsledků (kazuistiky) je elektronickou oporou pro volitelný kurz (vhodné pro 4.-5. ročník všeobecného lékařství). Probíhá v zimním semestru (7x2 hodiny) a je ohodnocen 3 kredity.
Případné dotazy směřujte na solcovam@fnplzen.cz .

Podpůrný elektronický kurz k nepovinnému předmětu "Klinická biochemie - nové biomarkery a jejich použití, kazuistiky" (informace v SIS).

Tento interaktivní kurz popisuje:
  • základy racionální indikace laboratorních vyšetření
  • základní vlastnosti laboratorních metod, které musí lékař znát k jejich správné interpretaci
  • problémy preanalytické fáze (chyby odběru, transportu ...)