Aplikace molekulární genetiky v klinické praxi - poslouží studentům předmětu Biologie a genetika - najdete zde některé informace z kapitol Cytogenetika I, Cytogenetika II a DNA diagnostika praktických cvičení.

Obecná biologie buňky, základy cytogenetiky - ZS VŠEOB, LS ZUB

Obsahuje navíc odkazy na STUDIJNÍ MATERIÁLY vč. genetiky.

Kurz pro biologii.

"3D" zobrazení některých buněčných organel, struktur a molekul, jejich vztahů a vazeb tak, aby nedocházelo k nežádoucí schematizaci a zkreslování. Výborná "oddychová" obrazová pomůcka pro všechny studenty předmětu Biologie a genetika.