Cílem kurzu je připravit studenty na nejčastější diagnostické situace, se kterými se potkává nejen klinický pediatr, ale například lékař jiných oborů sloužící na pohotovostní ambulanci, či na záchranné službě. Kurz je určen pro studenty 6. ročníku připravující se ke státní zkoušce z pediatrie. Měl by rozšířit praktické dovednosti v oboru, podpořit diferenciálně diagnostické uvažování v praxi a na konkrétních kazuistikách pomoci studentům využívat nabyté systematické znalosti.

 

Fyzikální vyšetření, diagnostické a terapeutické procedury - komentované videosekvence.
Kurz zároveň obsahuje typické diagnostické a terapeutické procedury používané v pediatrické praxi - kanylace periferní i centrální žíly, punkční odběry biologických materiálů, varianty zajištění dýchacích cest, apod