Elektronický kurz pro 1. ročník všeobecného lékařství a zubního lékařství. Výuka bude probíhat distanční formou. Jedná se o povinný předmět Informatika a Informatika pro zubní lékařství. Klíč k zápisu pro všeobecné lékařství je "maso". Klíč zápisu pro zubní lékařství je "masofka". Povinností studenta je přihlásit se do tohoto kurzu nepozději den před začátkem seminářů. V případě potíží kontaktujte Martina Navrátila nebo Milana Dvořáka (navratil@dante.lfp.cuni.czdvorak@dante.lfp.cuni.cz).

Elearning course for the 1st year of general medicine and dentistry. Teaching will take place in a distance form. This is a compulsory subject Informatics and Informatics for Dentistry. The key to enrollment for general medicine is "meat". The enrollment key for dentistry is "meatden". It is the student's obligation to enroll in this course no later than the day before the start of the seminars. In case of problems, contact Martin Navrátil or Milan Dvořák (navratil@dante.lfp.cuni.czdvorak@dante.lfp.cuni.cz).

V tomto volitelném předmětu se studenti seznámí nejen s teoretickými základy vzniku obrazu, ale osvojí si i praktická nastavení digitálního fotoaparátu, na praktických příkladech bude demonstrována kompozice obrazu a zásady kreativní fotografie.

Jednotlivá témata se dotknou problematik základního nastavení fotoaparátu a práce s ním, tvorby kreativní fotografie, fotografie krajiny, portrétů, makrofotografie, počítačové grafiky. 

Následovat bude post-produkce v grafickém editoru se zaměřením zejména na problematiky geometrických úprav obrazu, tonálních úprav, práce s
vrstvami a výběrů v nich, barevných úprav obrazu, případně retušování.

Klíč k zápisu u vyučujícího Ing. Bc. Milan Dvořák.

V elektronickém kurzu jsou zpracovány postupy a doporučení při zpracování většího množství dat v MS Excel a základy databázového zpracování dat ve vybraném databázovém systému. 

Cílem je pochopit problematiku elektronického zpracování dat, proč je nutné data sbírat a dále zpracovávat. Znát rozdíl mezi daty a informacemi. Pochopit rozdíl mezi nejčastěji používanými aplikacemi z kancelářského balíku MS Office (LibreOffice), které se běžně ke zpracování a evidenci dat používají.

Klíč k zápisu u vyučujícího Ing. Bc. Milan Dvořák.


Elektronický kurz pro 1. ročník všeobecného lékařství a zubního lékařství. Podpůrný kurz pro povinné předměty Informatika a Informatika pro zubní lékařství.

Kurz je určen zájemcům o využití elektronického vzdělávání při výuce medicínských oborů. Účastníci se seznámí s možnostmi elektronické podpory výuky v prostředí systému Moodle, a jak postupovat při návrhu struktury el. kurzu.

Testovací kurz

Elektronický kurz pro autory vytvářející testové úlohy

Cílem kurzu je seznámit účastníky s hlavními zdroji pro elektronické publikování na LF v Plzni.

Elektronický kurz MODIM

Jak korektně zpracovávat textové dokumenty v prostředí populárních editorů Word, LibreOffice atd. Elektronický kurz je zaměřen zejména na praktickou stránku.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními pravidly bezpečného používání zaměstnaneckého účtu, jeho správou a využitím při práci s elektronickými zdroji na LF v Plzni. Dále pak pomoci při posílání velkých souborů s využitím internetového nástroje Uschovna, příp. univerzitního Filesenderu.

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.

Cílem kurzu je přiblížit účastníkům problematiku vytváření www stránek a jejich publikování na Internetu. Dalším cílem kurzu bude využití znalostí tvorby www stránek k vytváření elektronických kurzů v systému LMS Moodle. V úvodu se frekventanti seznámí s jednotlivými standardy, kostrou webové stránky, metadaty využitelnými k indexaci pro snazší vyhledávání. V dalších cvičeních se postupně naučí vkládat obrázky, hypertextové odkazy, tabulky atd. Druhá část kurzu bude věnována formátování www stránky pomocí CSS (kaskádové styly). Účastníci se naučí formátovat text, pozadí www stránky, rozmístit jednotlivé prvky pomocí bloků, vytvářet jednoduchá menu. Závěr kurzu je věnován problematice publikování vytvořených stránek na Internetu - freehosting, placený hosting, domény a zařazení vytvořených stránek do vyhledávacích katalogů na českém Internetu i v zahraničí.