Preparation and training tests in histology and embryology

Feel free to use these training tests when preparing for computer-delivered part of the histology and embryology final examination.  

The content is identical with the real final exam tests.
Make sure to read the instructions for the final exam as available on our Department's website as well. 

Contact person -  prof. Zbyněk Tonar (zbynek.tonar@lfp.cuni.cz)


Cvičné testy pro zkoušku a zápočet z histologie a embryologie

V tomto kurzu máte možnost vyzkoušet si nanečisto počítačový test z dvousemestrální výuky histologie a embryologie a zvýšit tak své šance na jeho úspěšné absolvování. 

Obsah je shodný s "ostrým" testem, s nímž se setkáte při zkoušce.
Při tréninku mějte na paměti pokyny k vlastní zkoušce, které naleznete na webu našeho pracoviště

Kontaktní osoba - prof. Zbyněk Tonar (zbynek.tonar@lfp.cuni.cz)