Kurz Time management IV. generace je určen studentům se speciálními potřebami na Lékařské fakulty UK v Plzni, jako praktický nástroj pro efektivní a plnohodnotné využití času. Jeho hlavním smyslem je pomoci studentům k harmonizaci studijních povinností, osobního života a případných pracovních povinností.

On- line kurz navazuje na prezenční výuku v rozsahu 6 hodin.

Kurz techniky prezentace je vytvořen pro studenty se speciálními potřebami na LF v Plzni. Jeho smyslem je pomoci studentům lépe komunikovat.

Úvod do bilanční diagnostiky je vytvořen pro studenty se speciálními potřebami na LF v Plzni. Jeho smyslem je ukázat studentům bilanční diagnostiku jako poradenský proces, který se snaží pomocí psychodiagnostických nástrojů zjistit nejvhodnější využití schopností a dovedností studentů pro jejich optimální profesní rozvoj.