E-learningový volitelný předmět určený pro 4. - 6. ročník všeobecného lékařství. V kurzu najdete záznamy z proběhlých přednášek, powerpointové prezentace a další učební texty. Ke splnění předmětu je nutné úspěšně absolvovat závěrečný test.

Přednášky probíhají online v MS Teams každý druhý týden v pondělí od 20:00 do 21:30 - odkaz na místnost 

Kontaktní osoba prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (molacek@fnplzen.cz). V případě potíží kontaktujte Lucii Züglerovou (l.zuglerova@seznam.cz). 
V případě problémů s  zápočtem kontaktujte ing. Křikavovou (lenka.krikavova@lfp.cuni.cz).