Studijní materiály speciální neurologie.


Praktika probíhají online v MS Teams každý týden v těchto dvou termínech:

Každý týden se probírá stejné téma v obou termínech: vyberte vždy jen jeden den.