Elektronický kurz k podpoře výuky předmětu Chemie a biochemie (1. ročník, zubní lékařství)

Obsah: kontrolní kvízy, platforma pro odevzdávání protokolů   [Na začátku semestru je kurz téměř prázdný, náplň roste, jak probíhá výuka!]

Klíč k zápisu: Pro studenty usilující o zápočty z předmětu Chemie a biochemie (tj. se zapsaným předmětem dle SIS v akademickém roce 2021/22) je klíč k zápisu je ve formátu "KruhX", kde "X" je číslo studijní skupiny, do které jste byli zařazeni studijním oddělením a se kterou tedy budete navštěvovat praktická cvičení. Ostatní návštěvníci kurzu (tj. ti, kteří nepotřebují zápočet a jsou jen zvědaví) použijí klíč k zápisu "nechcizapocet".

Kontaktní osoba: Vlastimil Kulda (vlastimil.kulda@lfp.cuni.cz)

Supporting e-learning course for the subject Chemistry and Biochemistry (1st year, Dentistry)

Supporting e-learning course for the subject Medical Chemistry and Biochemistry II (2nd year, General Medicine)

Content: control quizzes, platform for submitting protocols   [At the beginning of the semester, the course is empty. The content grows as teaching takes place!]

Enrollment key: For students requiring credit from the course Medical Chemistry and Biochemistry II in the academic year 2021/22 (i.e. those with an enrolled course according to SIS), the enrollment key is in the format "GroupX", where "X" is the number of the study group in which you were assigned by the study department and with which you will attend practical exercises. Other course visitors (i.e. those who do not need course credit and are just curious) will use the enrollment key "nocredit".

Contact person: Vlastimil Kulda (vlastimil.kulda@lfp.cuni.cz)

Elektronický kurz k podpoře výuky předmětu Lékařská chemie a biochemie II (2. ročník, všeobecné lékařství)

Obsah: kontrolní kvízy, platforma pro odevzdávání protokolů   [Na začátku semestru je kurz téměř prázdný, náplň roste, jak probíhá výuka!]

Klíč k zápisu: Pro studenty usilující o zápočet z předmětu Lékařská chemie a biochemie II (tj. se zapsaným předmětem dle SIS v akademickém roce 2021/22) je klíč k zápisu je ve formátu "KruhX", kde "X" je číslo studijní skupiny, do které jste byli zařazeni studijním oddělením a se kterou tedy budete navštěvovat praktická cvičení. Ostatní návštěvníci kurzu (tj. ti, kteří nepotřebují zápočet a jsou jen zvědaví) použijí klíč k zápisu "nechcizapocet".

Kontaktní osoba: Vlastimil Kulda (vlastimil.kulda@lfp.cuni.cz)

Elektronický kurz k podpoře výuky předmětu Lékařská chemie a biochemie I (1. ročník, všeobecné lékařství)

Obsah: záznamy proběhlých přednášek, datasety k laboratorním cvičením, kontrolní kvízy, platforma pro odevzdávání protokolů   [Na začátku semestru je kurz prázdný, náplň roste, jak probíhá výuka!]

Klíč k zápisu: Pro studenty usilující o zápočet z předmětu Lékařská chemie a biochemie I (tj. se zapsaným předmětem dle SIS) je klíč k zápisu je ve formátu "KruhX", kde "X" je číslo studijní skupiny, do které jste byli zařazeni studijním oddělením a se kterou tedy budete navštěvovat praktická cvičení. Ostatní návštěvníci kurzu (tj. ti, kteří nepotřebují zápočet a jsou jen zvědaví) použijí klíč k zápisu "nechcizapocet".

Kontaktní osoba: Vlastimil Kulda (vlastimil.kulda@lfp.cuni.cz)

Povinný e-seminář k předmětu Lékařská chemie a biochemie I (1. ročník, všeobecné lékařství)

Klíč k zápisu: Pro studenty usilující o zápočet z předmětu Lékařská chemie a biochemie I je klíč k zápisu je ve formátu "KruhX", kde "X" je číslo studijní skupiny, do které jste byli zařazeni studijním oddělením a se kterou tedy budete navštěvovat praktická cvičení. Ostatní návštěvníci kurzu (tj. ti, kteří nepotřebují zápočet a jsou jen zvědaví) použijí klíč k zápisu "nechcizapocet".

Kontaktní osoba: Vlastimil Kulda (vlastimil.kulda@lfp.cuni.cz)