Jednotlivé prezentace, vyobrazení a texty jsou majetkem nebo jsou z archívu jednotlivých autorů, mohou se na ně vztahovat autorská práva, mohu být použity jen ke studijním účelům jednotlivého studenta a nesmí být kopírovány, rozmnožovány ani jinak šířeny bez písemného souhlasu autora.


Individual presentations, illustrations and texts are the property or are from the archives of individual authors, they may be subject to copyright, they may only be used for the study purposes of the individual student and may not be copied, reproduced or otherwise distributed without the written consent of the author.