Volitelný předmět
Seznámení se základy práva ČR, se zaměřením na problematiku zdravotnictví, okolnosti vyloučení protiprávnosti ve vztahu k lékaři, krajní nouze a riziko ve zdravotnictví, disciplinární odpovědnost pracovníků ve zdravotnictví, profesní řád lékařské komory, odpovědnost ve zdravotnictví z hlediska občanského práva, náhrada škody dle občanského zákona, práva pacientů a Etický kodex lékařské komory. 

Basics of clinical medicine for the 2nd year. The enrollment key for students is "UEFA2020". The teacher is MUDr. Jiří Moláček, email: molacek@fnplzen.cz
Předmět je pouze v elektronické formě.
Klíč k zápisu "UEFA2020".
Kontakt na garanta předmětu: molacek@fnplzen.cz

Basics of clinical medicine for the 1st year. This is an optional subject. The enrollment key for students is "clinic01". The teacher is MUDr. Jiří Moláček, email: molacek@fnplzen.cz


Elektronický kurz pro 1. ročník všeobecného lékařství. Jedná se o povinný předmět zakobčený zápočtem. Klíč k zápisu "vega01". V případě potíží kontaktujte MUDr. Jiřího Moláčka (molacek@fnplzen.cz)