Kurz pro biologii. Obsahuje témata: Molekulární genetika, Cytogenetika, Mendelismus, Genové interakce, Dědičnost a pohlaví, Choroby vázané na pohlaví – rodokmeny, Vazba genů, Multifaktoriální dědičnost