Topic Name Description
File Schedule Anatomy Classes Winter Semester 21_22

Review of the classes

Téma 1: Informace pro studenty 1. ročníku všeobecného lékařství File Rozvrh výuky anatomie_Schedule Anatomy Winter Semester 21_22

Review of the classes

File Sylabus přednášek z anatomie ZS 21/22

Přehled témat přednášek pro zimní semestr 1 VL

File Sylabus praktických cvičení 1. ročník všeobecného lékařství

Zimní semestr 2021/22

Page Kontakty na učitele

  • Seznam vyučujících List of the Teachers

Page Podmínky získání zápočtu z anatomie

Akademický rok 2021/2022

Obor všeobecné 

Page Doporučená literatura

aneb z čeho se učit

Page Informace o závěrečné zkoušce z anatomie

1. ročník VL 2021/22

Page COMPLETE ANATOMY - anatomický software
Folder Podklady k přednáškám VL ZS prof.Ferda
Book Záznamy přednášek 1VL ZS prof. Ferda

Zimní semestr 2021, VL

Book Záznamy přednášek pro 1. roč. obor Zubní lékařství

Zimní semestr 2021 dr. Eberlová, dr. Moztarzadeh

Topic 2: Anatomy Education General Medicine File Schedule Anatomy Classes Winter Semester 21_22

Review of the classes

File Syllabus of the Practicals 1GM WS 2021/22

Review of the topics


File Syllabus of the lectures GM 21/22

Review of the Lectures 

Page Contacts
  • List of the Teachers


Page Conditions for obtaining final credits in anatomy

The academic year 2021/22

Page Instructions for practical sessions

  • Basic instructions 2021/22
Page COMPLETE ANATOMY - anatomical software
Folder Materials for lectures GM prof.Ferda
Book Lecture records WS 1GM prof. Ferda

Winter semester 21/22

Book Lecture records 1st Y Dentistry

dr EBE, dr OMID

Page Recommended literature 1st Y General Medicine

Where to study from as of acad. year 21/22

Téma 3: Informace pro studenty 1. ročníku zubního lékařství File Rozvrh výuky anatomie_Schedule Anatomy Winter Semester 21_22

Review of the classes

Page Kontakty na učitele

  • Seznam vyučujících List of the Teachers

File Sylabus praktik 1. ročník zubního lékařství

Zimní semestr 2021/22

File Sylabus přednášek 1. ročník zubního lékařství

Zimní semestr 2021/22

Page Podmínky získání zápočtu z anatomie

Akademický rok 2021/2022

Obor zubní lékařství

Page Doporučená literatura

aneb z čeho se učit 1ZL 21/22

Page COMPLETE ANATOMY - anatomický software
Folder Podklady k přednáškám ZL ZS prof.Ferda
Book e-Přednášky ZS prof. Ferda

Zimní semestr 2021, VL

Book Záznamy přednášek pro 1 ZL

Zimní semestr 2021 dr. Eberlová, dr. Moztarzadeh

Folder Cíle učení pro zápočtové testy pro 1. ročník ZL

Co znát pro zápočtové testy

File Otázky Test 1 Zubní lékařství 20/21

Průběžný test 1 – Páteř a končetiny

Topic 4: Anatomy Education 1st Year Dentistry File Schedule Anatomy Classes Winter Semester 21_22

Review of the classes

Page Conditions for obtaining final credit WS in anatomy

1st Y destistry 2021/22

Page Instructions for practical sessions

  • Basic instructions 2021/22
Page Contacts
  • List of the Teachers


File Syllabus of the lectures DY 21/22

Review of the Lectures 

File Syllabus PRACTICALS 1st year dentistry WS 21/22

Review of the topics taught and examined in the winter semester

Page Recommended literature 1st Y Dentistry

Where to study from as of acad. year 21/22

Page COMPLETE ANATOMY - anatomical software
Folder Materials for lectures GM prof.Ferda
Book Lecture records WS 1DY dr ebe, dr OM

Zimní semestr 2021, VL

Book Lecture records WS 1GM prof. Ferda

Winter semester 21/22

Page Design of the final exam on Anatomy

General info, Dentistry 21/22

Book Lectures in PDF dr ebe

WS 21/22 Dentistry