Podmínky získání zápočtu z anatomie

Podmínky udělení zápočtu z anatomie 

1/ úspěšné absolvování obou testů v semestru

2/ úspěšné absolvování pohovoru v zimním semestru nebo zkoušení po pitvách v letním semestru

3/ docházka – tolerance 1 absence bez náhrady praktik bez udání důvodů, každá další absence bude nahrazena dle uvážení asistenta

4/ hodnocení asistentem – dle uvážení vyučujícího asistenta, možná jsou i průběžná zkoušení

Pokud nebude udělen zápočet asistentem, protože dle jeho hodnocení nevyhověl (bod 4), přezkouší studenta/ku z náplně semestru jiný vyučující - odb. asistenti L. Eberlová, O. Moztarzadeh, M. Rybárová nebo prof. Ferda.

Při nesplnění jednoho z kritérií 1–4, zápočet nebude udělen a student/ka nebude připuštěn/a k závěrečné zkoušce.


V Plzni dne 21. 9. 2021

Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Pověřený vedoucí Ústavu anatomie LF v Plzni

vypracovala dr ebe

Last modified: Monday, 4 October 2021, 2:40 AM